گلد پد اکونومی

اندازه 90*60 | 7 گرم پودر جاذب | ویژه مراکز درمانی بیمارستان ها | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | مقرون به صرفه | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

گلد پد بالدار

اندازه 180*60 | 7 گرم پودر جاذب | پوشش کامل تخت بیمارستانی ویژه بستری | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

گلد پد گلد پلاس(پریمیوم)

اندازه 90*60 | سوپر جاذب | 10 گرم پودر جاذب | ویژه استفاده سالمندان منازل و کودکان | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

گلد پد کلاسیک پت

اندازه 90*60 | 10 گرم پودر جاذب | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت با فرمولاسیونی ویژه مناسب پوست حیوانات | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

گلدل

اندازه 90*60 | 5 گرم پودر جاذب | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

آنابل

اندازه 90*60 | 7 گرم پودر جاذب | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

تگسا

اندازه 90*60 | 6 گرم پودر جاذب | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

KAWA

اندازه 90*60 | 7 گرم پودر جاذب | ویژه مراکز درمانی بیمارستان ها | آنتی باکتریال | قدرت جذب بالا | ضد حساسیت | ضد بو | مقرون به صرفه | 5 عدد | تاریخ 5 سال پس از تولید

STM

STM

HMI

پد الکلی

اتانول 70 درصد | استریل | تعداد 100 عدد | تاریخ 3 سال پس از تولید